Orachels logo

Lover ikke mirakler
- bare bedre resultater!


Om oss:
Visjon
Kontakt
Tjenester:
Coaching
Styrerepresentasjon
Omstilling / Karriererådgiving
Rekruttering
Etablering
Foredrag

Coaching

Coaching er en prosess som innebærer å utstyre mennesker med de verktøy, kunnskaper og muligheter som de trenger for å utvikle seg selv og bli mer effektive.

Coaching er et tiltak som hjelper ledere til å lykkes.

Mange ledere, spesielt i små og mellomstore bedrifter, føler seg ensomme i sitt arbeid. De har ingen å diskutere de daglige utfordringene med, og gjør ofte elementære feil. Arbeidsdagene blir lange og gjerne ikke så produktive som man ønsker - resultatet blir en lite tilfredsstillende arbeidssituasjon.

Ved å stille de sentrale spørsmål kan en coach hjelpe lederen til å retolke egen situasjon, reformulere mål og tenke ut nye måter å forholde seg til virkeligheten på. Denne form for selvrefleksjon kan være en krevende prosess. Det hevdes at middels dyktige ledere ser ut av vinduet når det går dårlig - og kun ser seg selv i speilet når det går godt. Dyktige leder ser seg selv i speilet når det går dårlig - og "skylder" på sine medarbeidere eller tilfeldigheter når det går godt. En coach kan hjelpe til "å holde opp speilet" for lederen.

Lederen er ofte styrt av klokken, og har feil fokus. Konsekvensen er at det som haster, men ikke er viktig, blir gjort. Det som ikke haster, men er viktig, blir enten gjort for seint eller ikke i det hele tatt. Coachen har innsikt i "lederens verktøykasse", for eksempel personlig effektivitet og "arrestasjon av tidstyver". Coachen kan derfor komme med mange konkrete ideer til hva som bør gjøres. Lederen velger selv hva som skal gjøres.

Ledere har ofte mye kunnskap og gode intensjoner. De fatter beslutninger - men har ikke nok energi til iverksetting og oppfølging. Det finnes et "knowing - doing" gap. Selve implementeringen er beheftet med usikkerhet og blir for krevende. Mislykkede prosjekt kan også få personlige konsekvenser. En coach kan i slike situasjoner være en nøytral sparringpartner, oppfordre lederne til handling og etterspørre konkrete resultater. Bortforklaringer aksepteres ikke.

En av de viktigste kildene til læring er tilbakemeldinger, og en dyktig coach har spesielle ferdigheter i dette. Coachen kan delvis oppleves å være "en djevelens advokat", men coachen gir kun ikke-truende tilbakemeldinger.

Ledere bør ha en god balanse mellom å være ydmyk og samtidig kunne stille krav. For å klare denne balansen er det viktig med selvtillit. Høy subjektiv mestringstro øker sannsynligheten for å lykkes - men denne troen må utvikles og vedlikeholdes. En coach kan utvikle selvtilliten ved å gi ros/anerkjennelse og ris/konstruktiv kritikk. Coachen bidrar med ærlige, realistiske og utfordrende tilbakemeldinger, er en god lytter og kommer med smarte ideer for handling.

Orachel er sertifisert for Web-baserte verktøy som - om du ønsker det - kan gjøre prosessen ekstra spennende og bidra til varig personlig utvikling både på person og gruppenivå.

Trenger du en dyktig coach?

Kontakt Orachel!
Kontakt Orachel her: Berith Silden

Webdesign © Cubic Design 2003