Orachels logo

Lover ikke mirakler
- bare bedre resultater!


Om oss:
Visjon
Kontakt
Tjenester:
Coaching
Styrerepresentasjon
Omstilling / Karriererådgiving
Rekruttering
Etablering
Foredrag

Etablere egen bedrift

Går du med en drøm om å starte opp for deg selv? Orachel kan rådgi deg i prosessen, sikre fremdrift og sørge for nødvendig oppfølging. Det er utrolig mange praktiske detaljer som skal ivaretas, samtidig som det er viktig å sørge for nødvendige planer og realistiske mål.

Ønsker du en sparringpartner ved oppstart av egen bedrift?

Kontakt Orachel!

 Kontakt Orachel her: Berith Silden

Webdesign © Cubic Design 2003