Orachels logo

Lover ikke mirakler
- bare bedre resultater!


Om oss:
Visjon
Kontakt
Tjenester:
Coaching
Styrerepresentasjon
Omstilling / Karriererådgiving
Rekruttering
Etablering
Foredrag

Foredrag

Orachel har knyttet til seg mange gode og spennende foredragsholdere som kan benyttes i ulike sammenhenger. Skal du ha salgsmøte og trenger en motivator som kan fungere som et "avbrekk" i løpet av dagen, kanskje dekke "dødens time" etter lunsj? Eller en person som kan foredra om stress og stressmestring på et personalmøte?

Temaene som kan nevnes er:

Trenger du en foredragsholder som ikke sprenger budsjettet?

Kontakt Orachel!

 Kontakt Orachel her: Berith Silden

Webdesign © Cubic Design 2003