Orachels logo

Lover ikke mirakler
- bare bedre resultater!


Om oss:
Visjon
Kontakt
Tjenester:
Coaching
Styrerepresentasjon
Omstilling / Karriererådgiving
Rekruttering
Etablering
Foredrag

Omstilling og karriererådgiving på alle nivåer

AS/3 tilbyr omstilling på alle nivå, og har utviklet individuelle omstillingsprogrammer som retter seg direkte mot ulike grupper medarbeidere. Siden 1989 har AS/3 spesialisert seg i rådgiving til bedrifter som følge av nedbemanning eller omstruktureringer, og er i dag Skandinavias ledende firma innen omstilling på alle nivå, inklusive Executive Outplacement. Les mer om AS/3 Human Resources på firmaets hjemmesider.

Orachel er tilknyttet AS/3 som frittstående representant. Via dette samarbeidet kan jeg tilby omstilling på alle nivå - enten alene eller i samarbeid med mine dyktige kolleger i AS/3.

AS/3s websider finner du her.

Trenger du rådgiving og støtte i forbindelse med omstilling?

Kontakt Orachel!

 Kontakt Orachel her: Berith Silden

Webdesign © Cubic Design 2003