Orachels logo

Lover ikke mirakler
- bare bedre resultater!


Om oss:
Visjon
Kontakt
Tjenester:
Coaching
Styrerepresentasjon
Omstilling / Karriererådgiving
Rekruttering
Etablering
Foredrag

Rekruttering og utvelgelse

Orachel tilbyr en fleksibel rekrutterings- og utvelgelsestjeneste. Løsningene skreddersys ut fra den enkelte bedrifts ønsker og utfordringer, og ikke minst ut fra i hvilken grad bedriften selv ønsker å ivareta større eller mindre deler av prosessen.

Ønsker du profesjonell hjelp til å kvalitetsikre rekrutteringsprosessen?

Kontakt Orachel!

 Kontakt Orachel her: Berith Silden

Webdesign © Cubic Design 2003